Deaf cultures and Sign Languages of the world: Norway (Norge)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Norwegian flagDavid Bar-TzurNorwegian flag

map of Norway

Flag: World flag database.
Map: Maps.com - "search" for country, then "Digital Map Graphics").

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: Flag next to a link shows what language the website is in. This is sometimes obvious by what country the link is for or the fact that the title is in English. If I feel it may be ambiguous, I have tried to clarify by using a flag. This is done so that people can read sites in the language of their choice. If a flag is followed by this icon:Sign Language icon, there is an animated text in that country's sign language or signs are illustrated.

Cochlear implants Deafblind Deaf culture Deaf education Deaf film
Deaf health Deaf performing arts Deaf sports & recreation Forums General interpreting issues
Interpreting agencies and organizations Interpreting for technical topics Norsk Tegnspråk (Norwegian Sign Language) Norsk Tegnspråk (Norwegian Sign Language) dictionaries Organizations
Periodicals Religion & Deafness Videophone and video interpreting

Cochlear implants

Foreldreforeningen for cochlea-implanterte. Allerede medlem? Registrer deg som bruker i dag! Cochleaklubben er en landsdekkende ideell organisasjon med ca. 130 medlemsfamilier. Vi har som formål å: ivareta cochlea-implanterte barns interesser. utvikle en dialog mellom familier med cochlea-implanterte barn, samt være en støtte for alle som ønsker hjelp eller rådgivning i forbindelse med cochlea-implantat-operasjoner. fremme forståelse for cochlea-implantat i samfunnet gjennom en positiv dialog mellom foreldreforeningen, media, hørselshemmedes andre organisasjoner, CI-team, Statped og andre berørte instanser. jobbe for en generell kompetanseheving på området. arrangere møter og sosiale sammenkomster for medlemmene. Medlemskap koster kun kr. 200,- per år - for hele familien!

Deafblind

Deaf culture

Forum for døveundervisning, tegnspråk og tolkefag.

Wilkinson, J. & Marthinussen, J. (1997). Norwegian Sign Language. NSL and Deaf culture in Norway, NSL alphabet, NSL numbers, NSL dictionary, NSL conversation.

Deaf education

Døvekompetanse AS. Døvekompetanse har konsulenter med variert faglig bakgrunn. Konsulentenes utdannelse spenner over områdene psykiatri, psykologi, spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker, psykisk utviklingshemning og audio pedagogikk), sykepleie, vernepleie, sosionom, omsorgsarbeid, lingvistikk, IT og tekniske hjelpemidler.

Hunstad skole er en grunnskole for hørselshemmete elever. Skolen legger vekt på undervisning i små grupper og på god teknisk tilrettelegging for elevene. Målet for skolen er at elevene skal gis mulighet til å bli funksjonelt tospråklige.

Lillesund Skole. Lillesund skole har som motto "vi bryr oss". Vi er særlig opptatt at alle våre elever skal lære åakseptere både egne og andres individuelle egenheter, der vi arbeider ut fra prinsippet om full deltaking og likeverd. Lillesund skole er en barneskole med ca 450 elever. Skolen har fra 1985, da elever fra tidligere spesialskole integrert i skolen, arbeidet målrettet for åinkludere og integrere elever med ulike funksjonshemminger.

Nedre Gausen skole har som mål å: gi grunnskoleopplæring ift Kunnskapsløftet og fagplanene for døve, gi opplæring i et tegnspråklig miljø, med vekt på de to språkene tegnspråk og norsk, å hjelpe den enkelte elev til å utnytte sine evner i et rikt og levende læringsmiljø, der det legges vekt på kreativitet og struktur, hjelpe elevene til å bli trygge barn, unge – og siden voksne – både i sosialt samspill med venner, og i det hørende storsamfunnet.

Ohna, S. E. (23 August 2002). Towards a new compulsory school education for deaf pupils.

Skådalen skole. er en grunnskole for hørselshemmede elever og har inneværende skoleår 40 helårselever fra 1. til 10.skoleår. Opptaksområdet er fylkene Hedmark, Oppland, Østfold, Akershus og Oslo. I tillegg til heltidselevene har skolen i år ca 20 deltidselever som er på Skådalen ca fire uker hver i året. Disse elevene går inn i skolens faste elevgrupper. Her deltar de i undervisningen i alle fag i et tospråklig miljø sammen med andre hørselshemmede barn.

Statped (Statlig spesialpedagogisk støttesystem) er et nasjonalt tjenesteytende system som skal bistå skoleeiere med å legge til rette for kvalitativ god opplæring for barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov.

Vonen, A. M. & O. Hjulstad. Discourse patterns in Norwegian classrooms with deaf pupils.

ZOOM WebTV.Norwegian flagSign Language icon Her er en informasjonskanal som fokuserer om døves kultur fra forskjellige steder I verden. ZOOM kan ta i mot bestilling som å lage film-opptak til et ferdig redigert program etter ditt behov. Bare ta kontakt med oss hvis noe spørsmål.

Deaf film

Con Mehlum. Vokste opp med en nederlandsk mor, norsk far og to eldre søsken. Gjennom hele oppveksten opplevde jeg mangfoldet fra flere kulturer, språk og land. Ganske tidlig begynte jeg å forstå meningen med livet sett fra forskjellige perspektiver og på grunn av det, har jeg har fått mot til å vise mine meninger gjennom mine verker. Min store interesse er å skape noe, å få mine ideer og tanker frem gjennom visuelle elementer som kunst, film, poesi og teater.

www.disabilityfilms.co.uk. Budbringeren (Junk mail.) Film (1997) Norway, 114 min, crime drama. ... This film is full of generally unpleasant losers living in ways and places you don't associate with Scandanavian chic. The postman 'hero' is not exactly a career professional. If he doesn't throw your mail away he reads it. Not actually delivering the mail leaves him with time on his hands to snoop into the lives of those whose mail he reads. One of his 'hopeful' customers is an attractive girl who is deaf. Having a crush on her the opportunity opened up when he finds the keys to her flat can't be resisted. His intrusion beyond the letter-box leads to his involvement in crime and murder... This is a funny, touching film that is worth seeing.

Deaf health

Døvekompetanse AS. Døvekompetanse har konsulenter med variert faglig bakgrunn. Konsulentenes utdannelse spenner over områdene psykiatri, psykologi, spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker, psykisk utviklingshemning og audio pedagogikk), sykepleie, vernepleie, sosionom, omsorgsarbeid, lingvistikk, IT og tekniske hjelpemidler.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede. Om Oss, Prosjekter, Er du hørselshemmet?, Helsetjenesten, Hjelpemidler, Tinnitus, Linker. Oslo kommune har eget Rådgivningskontor for tunghørte, døve eller døvblinde. Hjelpen er gratis. De ansatte kan tegnspråk. På disse sidene finner du mye nyttig informasjon om Rådgivningskontoret og om de tilbudene vi gir. Du vil også finne annen nyttig informasjon for hørselshemmede. Ta kontakt med oss dersom du vil ha flere opplysninger eller en timeavtale.

Deaf performing arts

Teater Manu. Norsk tegnspråkteater er etablert på Grünerløkka i Oslo. Teatret driver turnévirksomhet og leier ut sal, scene etc. når vi er på reise samt i ledige perioder mellom produksjoner.

Deaf sports & recreation

International Martial Arts Federation of the deaf: Norwegian Deaf martial artists.

Forums

Forum for døveundervisning, tegnspråk og tolkefag.

General interpreting issues

Forum for døveundervisning, tegnspråk og tolkefag.

Interpreting agencies and organizations

Tolkeforbundet. Tolkeforbundet er en interesseorganisasjon for tolker i Norge stiftet 6. september 1978. Forbundet er landsomfattende og partipolitisk uavhengig. Forbundets engelske navn er Norwegian Association of Interpreters, med forkortelsen NAI. Vilkår for medlemskap er en offentlig godkjenning som tolk eller status som tolkestudent. Tolkene tolker mellom døve og hørende. Arbeidsspråket er norsk tegnspråk. Forbundet skal arbeide for å styrke: faglig og etisk standard blant medlemmer, forståelse mellom aktuelle brukergrupper, samarbeidet med aktuelle innen- og utenlandske instanser og generelle lønns- og arbeidsvilkår for medlemmer.

Interpreting for technical topics

Roald, I. Terminology in the making: Physics terminology in Norwegian Sign Language.Norwegian flagSign Language icon

Norsk Tegnspråk (Norwegian Sign Language)

Døvekompetanse AS. Døvekompetanse har konsulenter med variert faglig bakgrunn. Konsulentenes utdannelse spenner over områdene psykiatri, psykologi, spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker, psykisk utviklingshemning og audio pedagogikk), sykepleie, vernepleie, sosionom, omsorgsarbeid, lingvistikk, IT og tekniske hjelpemidler.

edithil. A presentation of myself in Norwegian Sign Language.Norwegian flagSign Language icon

Forum for døveundervisning, tegnspråk og tolkefag.

-->International bibliography of sign language. --> Click on appropriate initial letter, then on "Norwegian Sign Language" or "Signed Norwegian".

Norsk tegnordbok prosjekt.

Norwegian Sign Language: A language of Norway.

SignPuddle.

SignWriting in Norway.

Wilkinson, J. & Marthinussen, J. (1997). Norwegian Sign Language. NSL and Deaf culture in Norway, NSL alphabet, NSL numbers, NSL dictionary, NSL conversation.

Norsk Tegnspråk (Norwegian Sign Language) dictionaries

Bar-Tzur, D. Indigenous signs for cities: Norway.

Tegnviser.Norwegian flagSign Language icon Klikk her for å starte TegnViserFlash. - hvis dette ikke fungerer - klikk her!

Fingerspelling keyboard, Norway.

Norwegian manual alphabet or alternate site.

SignPuddle. Ordbok NO.

Organizations

Bergen Døves Idrettsklubb. Aktiviteter nytt, Om BDIK, Organisasjon, Diverse Arrangementer, Terminlister, Se internasjonale linker, Lover og regler, Bergen By, Bowling, Foball, Barn & Ungdom. Bergen Døves Idrettsklubb (BDIK) er en idrettsklubb for døve og sterkt tunghørte, i et miljø. Klubben som har 295 medlemmer ble stiftet allerede 29. oktober 1905.

Døvekompetanse AS. Døvekompetanse har konsulenter med variert faglig bakgrunn. Konsulentenes utdannelse spenner over områdene psykiatri, psykologi, spesialpedagogikk (sosiale og emosjonelle vansker, psykisk utviklingshemning og audio pedagogikk), sykepleie, vernepleie, sosionom, omsorgsarbeid, lingvistikk, IT og tekniske hjelpemidler.

Hørselhemmedes Landsforbund. HLF er en organisasjon som kjemper for bedre kår for dem vi organiserer. Vi synliggjør våre gruppers behov og arbeider for å bedre forholdene for hørselshemmede i samfunnet, både i forhold til rehabilitering og tilgjengelighet. HLF er i vekst, og vi nærmer oss 38 000 medlemmer. Stadig flere søker seg til forbundet. Våre medlemmer får informasjon gjennom det gode og oppdaterte fagbladet Din Hørsel og gjennom møter, kurs og informasjonsaktiviteter på alle plan i organisasjonen. Vi har et klart inntrykk av at våre medlemmer er godt fornøyd med å ha et forbund som kjemper på vegne av landets 600 000 hørselshemmede.

Norges Døveforbund er en interesseorganisasjon for landets tegnspråklige. Vi holder til i trivelige lokaler i Grensen 9 sentralt i Oslo. Vi er i dag 12 ansatte med stort og smått, og er en organisasjon i vekst. Du finner mer informasjon om oss ved å klikke på venstremenyen. Forsiden, Tegnspråk, Nyhetsarkiv, Spørsmål om døvhet?, Service, Linker, Terminliste, Døvblitte/sterkt tunghørtblitte. Lenker til døveorganisasjonen: Norges Døveforbund, Ål folkehøyskole, Døves Media, Medlemsforeninger, Barn og unge, Tid for tegn, Døvblittes fellesforum, Designtrykkeriet, Kulturdagene i Tønsberg.

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund.United Kingdom flag,Norwwegian flag Antidoping Norge, Bestilling materiell, Døveidrett, Fotballbilletter, Fremtidsmodellen - NFI, Hjelpemidler, Idrettsarrangementer, Kontakt oss, Klassifisering, Kurs/studier/konferanser, Ledige stillinger, Linker, Paralympics, Regionalt arbeid, Resultater, Søke midler, Special Olympics, Særforbund, Særforbund som har tatt over integreringsansvar, Terminliste, Søk etter nyheter søk.

Periodicals

The BCD magazine.French flag,UK flag,UK flag A joint Deaf youth magazine with France, Norway, and the United Kingdom.

Religion & Deafness

Stiftelsen Signo.United Kingdom flag,Norwwegian flag Hjern, Om Stiftelsen, Virksomheter, Tjenestetibud, Prosjekter, Publikasjoner, Lenker, Jobbmuligheter, Kotakt Stiftelsen, Givertjeneste, Ansatt login. Stiftelsen Signo  er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den Norske Kirke. Frem til 1. januar 2002 har stiftelsens navn vært Hjemmet for Døve (HfD). Helt siden starten i 1898 har vi søkt å løse et stigende antall oppgaver blant døve. Stiftelsen Signos målgrupper er døve og døvblinde som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester.

Videophone and video interpreting

DeafTODAY. (2003, August 28). Motion Media video phone for deaf people in Norway. The Norwegian Government has announced that Motion Media is the supplier of choice for its scheme to provide free desktop videophones to every young deaf person in Norway, and that the qualifying age limit has been extended up to the age of 26.

Home