Deaf cultures and Sign Languages of the world: Sweden (Sverige)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Swedish flag David Bar-TzurSwedish flag

map of Sweden

Flag: World flag database.
Map: Perry-Castañeda Library Map Collection.

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: Flag next to a link shows what language the website is in. This is sometimes obvious by what country the link is for or the fact that the title is in English. If I feel it may be ambiguous, I have tried to clarify by using a flag. This is done so that people can read sites in the language of their choice. If a flag is followed by this icon: Sign Language icon, there is an animated text in that country's sign language or signs are illustrated. If a globe is followed by this icon, there is an animated text in International Gesture: globe: international iconSign Language icon

Cochlear implants Deaf advocacy and politics Deafblind Deaf culture Deaf education
Deaf film Deaf history and current events Deaf performing arts Deaf sports & recreation General interpreting issues
Interpreter education Interpreting agencies and organizations Oral and deafened people Organizations Religion & Deafness
Svenska Teckenspråk (Swedish Sign Language) Svenska Teckenspråk (Swedish Sign Language) dictionaries Video interpreting

Cochlear implants

European Association of Cochlear Implant Users - Sweden (adults).

European Association of Cochlear Implant Users - Sweden (children).

Mitt liv med cochleaimplantat - en ny ljudvärld.American & British flags combined,Swedish flag

Deaf advocacy and politics

stained glass ballSuosalmi, M. (6 al 9 de junio de 1997). Derechos y necesidades de la person sordociega congénita (1ª parte).

Deafblind

Deaf culture

Annette's hemsida.

Monaghan, L, Nakamura, K., Schmaling, C. & Turner, G. H. (Eds.) (May 2003). Many ways to be Deaf: International variation in Deaf communities. Twenty-four international scholars have contributed their findings from studying Deaf communities in Japan, Thailand, Viet Nam, Taiwan, Russia, Sweden, Austria, Switzerland, Great Britain, Ireland, Nigeria, South Africa, Brazil, Nicaragua, and the United States. Sixteen chapters consider the various antecedents of each country1s native signed language, taking into account the historical background for their development and also the effects of foreign influences and changes in philosophies by the larger, dominant hearing societies. ISBN 1-56368-135-8

Deaf education

Specialskolemyndigheten (Schools for deaf and heard of hearing in Sweden).American & British flags combined,Swedish flag

Manillaskolan är en tvåspråkig specialskola för barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har Cochlea implantat. Vi finns på Djurgården i Stockholm, världens första nationalstadspark. Hos oss möts varje läsår runt 150 elever mellan sex och sjutton år.

Manillaskolan as it looks today.

Stiftelsen Tecken i tiden. Stiftelsen Tecken i tiden har utvecklat en lärobok/ett lexikon som utnyttjar datorteknik med videoklipp.American & British flags combinedWe are a foundation run by parents of deaf children. Our mission is to promote sign language as a means of communication. To do so we develop sign language software. Our product is called The Sign Disc, which is a CD-ROM that contains more than 2000 videos from the American sign language.Swedish flagHär på vår hemsida kan du läsa om oss och få veta varför vi finns. Här finns också möjlighet att se en demo av vårt interaktiva dövspråkslexikon: "Teckenskivan". För att navigera på vår hemsida använder du huvudmenyn till vänster. Varje huvudkategori på menyn öppnar en undermeny i huvudet högst upp på sidan och en sida i detta fönster. Om du är användare av Teckenskivan kan du registrera dig på vår web-portal "Tecken i tiden on-line" och hämta ett spel som hjälper till att lära ut teckenalfabetet. Besök också vår amerikanska systerororganisation "Sign in Time"! Där kan du läsa om den amerikanska teckenskivan "American Sign Language Disc" (ASLD).

Vastänviks Volkhögskola. Strax utanför Leksand, ligger dövas egen folkhögskola, Västanviks folkhögskola. Skolans huvudman är Sveriges Dövas Riksförbund. Det som är annorlunda med Västanvik folkhögskola jämfört med andra folkhögskolor är att undervisningen, kommunikationen, sker på teckenspråk.

Deaf film

Dövfilmfestival '06. American & British flags combined,Swedish flag

Deaf history and current events

Sveriges Dövhistoriska SällskapAmerican & British flags combined,Swedish flag är en fristående riksorganisation, som har dövas historia som sitt huvudområde. Sällskapet bildades 23/10 1993 i Stockholm. En av sällskapets huvuduppgifter är att ordna årliga dövhistoriska seminarier.

Deaf performing arts

Roland "Rolux" Lundström.American & British flags combined,Swedish flagHuvudsida, Information, Recensioner, Kunder, Magibilder, Senaste, Historia, Kolla trick!, Se ett trick!, Trolleriskola, Knep o knåp, Optiskt synvilla.

Deaf sports & recreation

SDSF - Sveriges Dövas Schackförbund.

Sveriges Dövas Schackförbund bildades 1948 i Malmö. Det var på inrådan av Svenska dövstummas riksförbunds(SDR) ordförande Gösta Wiberg. Han hade väckt frågan i Tidning för dövstumma 1945. Det fanns vid denna tid 6 schackklubbar för döva i Sverige. 1947 ordnades ett nordiskt mästerskap i schack under S A Lindelöfs ledning och på initiativ av SDR. Under denna tävling tog Helge Crona initiativ om att bilda Sveriges Dövas Schackförbund.

General interpreting issues

Niska, H.

Translation and interpreting: A meeting between language and cultures.

Wande, E. (1997.) Text linguistics, translation theory and interpreting. Models for the study of simultaneous interpreting of LSP discourse.

Interpreter education

Tolk- och Översättarinstitutet.German flag,UK flag,Spanish flag,French flag,Swedish flag

Interpreting agencies and organizations

Sveriges Teckenspråkstolkars Förening är en sammanslutning av verksamma teckenspråkstolkar samt teckenspråks- och dövblindtolkar. Föreningen bildades 14 maj 1969 och fick namnet Sveriges dövtolkars förening (SDTF). Den 7 september 1980 ändrades namnet till Sveriges teckenspråkstolkars förening.

Oral and deafened people

Nätverket för Hörselskadade. Då kanske detta kan vara något för dig! Här kan du tillsammans med andra hörselskadade, tinnitusdrabbade och vuxendöva mötas genom NFH-Nätverket För Hörselskadade och diskutera allt från Internet, hörselskador, tinnitus, CI (Cochlea Implantat), vardagssituationer, HRF, attityder, problem och mycket annat. Vi stöder varandra! Vi möts på samma nivå utan några hinder. Vi hittar nya vänner landet runt. Åldern har ingen betydelse och ingen har något funktionshinder oss emellan. Vi tar inte in medlemmar anonymt men de enkla personuppgifter vi begär stannar helt inom Nätverket.

Ståhlberg, U. En hörselskadad studiecirkel. Studiecirkeln bygger på mötet och det gemensamma intrånget i ett intresseområde. Metoden är diskussioner omkring studiematerialet. Kryddan är de olika deltagarnas erfarenheter och enskilda funderingar.

Organizations

Göteborgs Dövas Förening. Föreningens huvudsakliga uppgift är: att främja vård, fostran och utbildning av döva barn och ungdomar, att främja vård av behövande döva, att jämväl i övrigt arbeta för döva barns och döva vuxnas intressen, så väl språkligt och kulturellt som socialt och ekonomiskt, att verka i enlighet med Sveriges Dövas Riksförbunds mål och inriktning, att informera om dövas livssituation samt bevaka frågor som berör döva, att ekonomiskt stödja klubbar/sektioner inom föreningens verksamhets område under förutsättning att dessa är anslutna till dövföreningen.

Hörselskadades Riksförbund (HRF) är Sveriges största organisation för hörselskadade – en rikstäckande, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation med 37 000 medlemmar, från norr till söder. Målet för vårt gemensamma arbete är ett samhälle där landets en miljon hörselskadade respekteras som individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur, politik med mera – på sina villkor.

Riksförbundet DHB är dels en organisation för funktionshindrade, dels en hem- och skolorganisation för döva, hörselskadade och språkstörda barn, ungdomar och deras familjer. Familjer med barn som har ytterligare funktionshinder är också välkomna. Genom medlemskap i DHB får vi kontakt med andra i liknande situation och med liknande frågeställningar. Vi stöttar varandra och lär oss av varandras erfarenheter. Tillsammans engagerar vi oss i barnens förskola coh skola för att få en stimulerande undervisning coh en aktiv fritid.

Stiftelsen Tecken i tiden. Stiftelsen Tecken i tiden har utvecklat en lärobok/ett lexikon som utnyttjar datorteknik med videoklipp.American & British flags combinedWe are a foundation run by parents of deaf children. Our mission is to promote sign language as a means of communication. To do so we develop sign language software. Our product is called The Sign Disc, which is a CD-ROM that contains more than 2000 videos from the American sign language.Swedish flagHär på vår hemsida kan du läsa om oss och få veta varför vi finns. Här finns också möjlighet att se en demo av vårt interaktiva dövspråkslexikon: "Teckenskivan". För att navigera på vår hemsida använder du huvudmenyn till vänster. Varje huvudkategori på menyn öppnar en undermeny i huvudet högst upp på sidan och en sida i detta fönster. Om du är användare av Teckenskivan kan du registrera dig på vår web-portal "Tecken i tiden on-line" och hämta ett spel som hjälper till att lära ut teckenalfabetet. Besök också vår amerikanska systerororganisation "Sign in Time"! Där kan du läsa om den amerikanska teckenskivan "American Sign Language Disc" (ASLD).

Stockholms Dövas Datorförening. Se den nya styrelsen som blev vald vid senaste årsmötet. Medlemskap, Stadgar, Verksamhet, Information, Styrelsen, Kurser och Nyheter i vår.

Sveriges Dövas Riksförbund. Sveriges Dövas Riksförbund är dövas egen intresseorganisation. SDR är uppbyggt och leds av döva själva. SDR är partipolitiskt och religiöst obundet och har till uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. SDU arbetar med dövpolitik och samhällsfrågor som berör döva barn och ungdomar, som skola, drogfrågor och kultur. SDU organiserar barn-, rid- och ungdomsläger, kurser, med mycket mera.

Religion & Deafness

Sveriges Dövas Riksförbund. Sveriges Dövas Riksförbund är dövas egen intresseorganisation. SDR är uppbyggt och leds av döva själva. SDR är partipolitiskt och religiöst obundet och har till uppgift att tillvarata dövas sociala, ekonomiska, språkliga och kulturella intressen.

Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDU, är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. SDU arbetar med dövpolitik och samhällsfrågor som berör döva barn och ungdomar, som skola, drogfrågor och kultur. SDU organiserar barn-, rid- och ungdomsläger, kurser, med mycket mera.

Svenska Teckenspråk (Swedish Sign Language)

EUDeaf 2003 (Svenska Teckenspråk).Swedish flagSign Language icon A site offering films in various sign languages (here Swedish Sign Language is used), explaining the organization, its structure, and its goals.

Institutionen för lingvistik.American & British flags combined,Swedish flag,Swedish flagSign Language icon,globe: international iconSign Language icon

-->International bibliography of sign language. --> Click on "S", then on "Signed Swedish", "Swedish Sign Language", or "Swedish Sign Language dictionary".

Samhällsguiden.Swedish flagSign Language iconVälkommen till riksdagens webbsidor på teckenspråk! Här finns information om riksdagen och demokratin. Du kan också läsa om hur riksdagen arbetar och sammanfattningar av några av riksdagens beslut.

Stockholms Universitet - Teckenspråksavdelningen, Department of Sign Language.

Swedish Sign Language: A language of language of Sweden.

Teckenspråksavdelningen, Lingvistiska institutionen, Stockholms Universitetet.

Svenska Teckenspråk (Swedish Sign Language) dictionaries

Bar-Tzur, D. Indigenous signs for cities: Sweden.

Fingerspelling keyboard, Sweden.

Stiftelsen Tecken i tiden. Stiftelsen Tecken i tiden har utvecklat en lärobok/ett lexikon som utnyttjar datorteknik med videoklipp.American & British flags combinedWe are a foundation run by parents of deaf children. Our mission is to promote sign language as a means of communication. To do so we develop sign language software. Our product is called The Sign Disc, which is a CD-ROM that contains more than 2000 videos from the American sign language.Swedish flagHär på vår hemsida kan du läsa om oss och få veta varför vi finns. Här finns också möjlighet att se en demo av vårt interaktiva dövspråkslexikon: "Teckenskivan". För att navigera på vår hemsida använder du huvudmenyn till vänster. Varje huvudkategori på menyn öppnar en undermeny i huvudet högst upp på sidan och en sida i detta fönster. Om du är användare av Teckenskivan kan du registrera dig på vår web-portal "Tecken i tiden on-line" och hämta ett spel som hjälper till att lära ut teckenalfabetet. Besök också vår amerikanska systerororganisation "Sign in Time"! Där kan du läsa om den amerikanska teckenskivan "American Sign Language Disc" (ASLD).

The Swedish manual alphabet.

Video interpreting and videophone

Stained glass bulletCoco, D & V. Darden. (2005, July/August). VRS around the world. Views, 22, 7. pp. 19-20. Most U.S. deaf consumers and interpreters are astonished to learn that Sweden, which has roughly the population of New Jersey, is the original international trailblazer in VRS development. Even though the U.S. has a larger number of VRS users and generates more VRS minutes, Sweden has an innovative and well establisehd VRS ststem with many features not yet found in the U.S. [Webmaster: Other countries are discussed.]

DeafTODAY. (2004, Spetember 20). 3G Breakthrough For Deaf Customers. 3 Sweden has a record number of deaf customers - Now also launch sign language webpages. 3G is a revolution and a breakthrough for deaf. Finally deaf have the same possibility as hearing to "speak" live in the mobile.

dov.nu Sign IT AB. Vi gör er webbplats tillgänglig för döva. Konsulttjänster inom allt som rör IT och döva. Anpassning/översättning från i första hand svenska till svenskt teckenspråk (men även andra språk, t.ex. engelska till American Sign Language), webbsidor med teckenspråk, samhällsinformation på teckenspråk, projektledning, dator- och videoutbildningar på teckenspråk, digital videoredigering/-produktion, utredningar, tekniska anpassningar, datorsupport på teckenspråk, bildtelefonlösningar, skräddarsydda datorer, utbyggnad/ombyggnad av datorer, specialbyggda tysta datorpaket som inte stör hörapparater, samt mycket mer.

Omnitor. Vår vision är att informationsteknik och telekommunikation ska vara tillgänglig för funktionshindrade nationellt och internationellt.

Home