Deaf cultures and Sign Languages of the world: Slovakia (Slovensko)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Slovakiaian flagDavid Bar-TzurSlovakiaian flag

map of Slovakia

Flag: World flag database.
Map: Maps.com - "search" for country, then "Digital Map Graphics").

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: Flag next to a link shows what language the website is in. This is sometimes obvious by what country the link is for or the fact that the title is in English. If I feel it may be ambiguous, I have tried to clarify by using a flag. This is done so that people can read sites in the language of their choice.

DeafTODAY. (2004, January 19). FESTIVAL: Effeta. The third international cultural festival dedicated to deaf people features works like embroideries and paintings by Slovak artists, and oil paintings by French artists.

Divadlo z Pasáže.

Effeta Nitra.

stained glass ballEuropean Deafblind Network. Family event "3rd European Family Conference" Kosice, Slovakia. 1999.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha (Faculty of Philosophy and Arts, Charles University, Prague).Czech flag,Slovakiaian flag,British & American flag,German flag,French flag,Spanish flag,Hungarian flag,Danish flag,Dutch flag

Futbalový Klub AMICUS Prešov.

Infodom - infromačný servis pre rodičov postihnutých detí.

Infosluch.sk - otvára sa v novom okne.

Ing. Ján Urda - osobná stránka.

KCNS - Kresťanské centrum nepočujúcich na Slovensku.

Literatúra o SP (Prvé posunky, Abeceda rodičov).

Mária Benková, prezidentka SZSP - osobná stránka.

Medzinárodný festival humoru komunity nepočujúcich / hlavná stránka (2nd International festival of humor of deaf community).Slovakiaian flagBritish & American flag

Mgr. Slavomíra Husárová - osobná stránka.

Obrovské množstvo zaujímavých kníh a článkov o SP.

Odborné učilište pre sluchovo ostihnutú mládež Kremnica.

Rozvoj myslenia nie len pre SP.

Slovakian Sign Language: A language of Slovakia.

Slovenský zväzu sluchovo postihnutých.

Spojená špeciálna škola internátna Jána Vojtáššáka Levoča.

SOU pre sluchovo postihnutú mládež Bratislava.

Spoločnosť pre pomoc nepočujúcim.

Spolok nepočujúcich pedagógov - SNEPEDA.

Úvod - SOU SPM Bratislava - SOU pre sluchovo postihnutú mládež.

World Federation of the Deaf membership information: Slovak Union of the Deaf and Hard of Hearing. Contact info only. Click on "S" and scroll down to the country name.

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Bratislava, Drotárska ul.

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Bratislava, Hrdličkova ul.

Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Prešov.

Zborníky, časopisy, knihy, odborné práce o SP.

Home