Deaf cultures and Sign Languages of the world: Czech Republic (Česka Republika)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Czech flag David Bar-TzurCzech flag

map of Czech Republic

Flag: World flag database.
Map: Maps.com - "search" for country, then "Digital Map Graphics").

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: A flag next to a link shows what language the website is in. If it is followed by this icon: (video camera: This links to a video), it is a video in that spoken language. If it is followed by this icon: Sign Language icon, it is in the sign language of that country. If a globe is followed by this hands icon, there is an animated text in International Gesture.

Ceský znakový jazyk (Czech Sign Language) Ceský znakový jazyk (Czech Sign Language) dictionaries Cochlear implants Deafblind Deaf culture
Deaf education & youth Deaf film Deaf health Deaf humor Deaf performing arts
Notation systems (written and visual representations of Sign Languages) Organizations

Ceský znakový jazyk (Czech Sign Language)

Czech Sign Language: A language of Czech Republic.

Czech Sign Language course.

ForestBooks.com - Czech Sign Language CD-ROM Set of 3 (10 lessons).

-->International bibliography of sign language. --> Click on "C", then on "Czech Sign Language".

Kurz České Znakové řeči (Czech Sign Language course).national flag,United Kingdom flagDosud se znaková řeč učila z knih. Z nich je však obtížné si pohyby při znakování představit. Proto realizujeme projekt interaktivních CD-ROMů s videosekvencemi základních znaků v různých tématických celcích. CD jsou určeny nejen neslyšícím, ale i široké veřejnosti. Proto volíme zábavnou formu s přispěním populárních osobností. Podle vašeho zájmu a našich finančních možností chceme postupně vyrobit pět CD, případně pokračovat dál.

Pevnost - Ceské centrum znakového jazyka. Jméno ČCZJ nikterak nenaznačuje zájem jeho členů o vytváření nových bariér mezi světem slyšících a světem Neslyšících, nebo uvnitř těchto světů; naopak naznačuje pevnou vůli tyto stávající bariéry bourat, a to jak osvětou, tak vlastní činností jeho členů, která chce pomáhat slyšícím při vstupu do fascinujícího světa neslyšící komunity.

SignPuddle.

Sign Speech / Project Musslap.

Ústav českého jazyka a teórie komunikácie.

Ceský znakový jazyk (Czech Sign Language) dictionaries

Bar-Tzur, D. Indigenous signs for cities: Czech Republic.

Czech Sign Language Dictionary of Word Processing.Czech flagSign Language icon Aid for the hearing impaired – each professional term is "translated" by video into sign language. Produced in cooperation with the Home for the Hearing Impaired in the town of Beroun. Work share – media processing, application authoring and programming.

Gabrielová, D. (1988). Slovník znakové reci. Prag: Horizont.

-->International bibliography of sign language. --> Click on "C", then on "Czech Sign Language dictionary".

SignPuddle. Slovník CZ.

Cochlear implants

KOCHLEAR hlavní stránka.

SUKI - Sdružení uživatelů kochleárních implantátů.

Deafblind

Deaf culture

DeafTODAY. (2002, November 20). I can hear grass grow. After two fittings, my sluchacka [hearing aids] were ready. They cost 41,930 Kc (a little more than half the stateside price), of which my Czech general health insurance paid 2,700 Kc -- what it claims to be the price of the most primitive Czech-made nondirectional, analog sluchacko... My sluchacka are guaranteed for two years.

Informační portál o světě Neslyšících.

Sinecka, J. PETER'S STORY: Deafness, Gayness and Identity.

Ticho.cz.Czech flagSign Language iconFotogalerie, Literatura, Organizace, Diskuse, Odkazy, Ankety, Znaky, Chat.

Deaf education & youth

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (Federation of Parents and Friends of Hearing Impaired.)

Janáková, D. (2006). Metodický Průvodce. Na pomoc neslyši'ci'm, nedoslychavy'm a nevidomy'm studentům a jejich ucčitelům ve studiu a vy'uce anglického jazyka.

A life-long learning system development for the Hearing-Impaired in the Czech Republic.

Mesačník SP Gong v ČR.

PEN-International.

Deaf film

www.disabilityfilms.co.uk. Pupendo. Film (2003) Czech Republic, 126 min, comedy. Lark Jarvis writes: One of the better, well-filmed, wittier films in the festival--"Pupendo" (a Czech film about a sculptor working in restrictive Communist conditions in the '80's)--The sculptor's son is deaf, and the family uses sign to communicate with him.  In this film, the son's deafness is a plot consideration only because "special favors" are said to be what keeps the son out of an inferior "special school," and that is one of the risks the father runs by running afoul of the Party.  Other than that plot consideration, the son's deafness is treated as non-issue in his family, and the family communicates with him both orally and in sign. 

Deaf health

Hluchota - Encyklopédia zdravotnej sestry.

Poradenské centrum SNN Hodonín. Jako na celém světě, tak i v našem regionu žijí lidé, kteří se pro svůj handicap necítí být dostatečně platnými členy společnosti. Velmi často trpí psychickými problémy zaviněnými jejich indispozicí. Mezi ně řadíme i sluchově postižené občany, jimž nebyl dopřán pro ostatní tak samozřejmý smysl jako je sluch. Aby se tito naši spoluobčané lépe cítili v soukromém životě a mohli se dobře uplatnit ve společnosti, bylo třeba najít způsob, jak jim pomoci co nejlépe využívat možností moderní techniky k překonání komunikační bariéry. K tomuto účelu slouží Poradenská centra ...

Deaf humor

Medzinárodný festival komunity humoru nepočujúcich. Linku nám zaslal Martin Hlauka. (2nd International festival of humor of deaf community.) Czech flag,British & American flag

Deaf performing arts

DIVADLO NESLYŠÍM - I CANNOT HEAR THEATRE.Czech flagDále pokračovalo v započatých liniích: festival Multikids ve Vídni (Rakousko), festival "Létokruhy" v Bohumíně, mezinárodní festival "Divadelní pouť bez bariér" v Ostravě, festival "Arteterapie - teorie a praxe v krajinách Višegradu" v Banské Bystrici... dále pak představení pro školy a oblastní unie Neslyšících, workshopy, semináře. V červenci 2002 se divadlu dostalo velkého ocenění, a to pozváním na prestižní mezinárodní festival Neslyšících "Deaf Way II" ve Washingtonu (USA), kde vystoupilo se dvěma představeními. Členové Divadla Neslyším se také podíleli na přípravě doprovodné videokazety ke knize I. Pavlovičové "Divadlo Neslyšících a nové cesty". Koncem roku 2002 se Divadlo Neslyším opět vydává na samostatnou dráhu a zakládá občanské sdružení Divadlo Neslyším. Předsedkyní občanského sdružení se stává BcA. Monika Kurincová, dosavadní neslyšící ředitelka Divadla Neslyším.United Kingdom flagThe company plays performances for children from the very start. They are aimed at the children's audience in general, Deaf and hearing, disabled and non-disabled. It successfully participated in festivals for children in the Czech Republic, Slovakia, Turkey, Poland, Austria and Hong Kong. Second part of the work of ICHT is for youth and adults. It rehearses multimedial and multicultural performances everybody can understand and enjoy without linguistic or other barriers. The company has presented its performances for example in Belgium, Russia, Germany, Spain, Slovakia, Austria and USA. The "new" ICHT is completely independent company. Deaf run all the main functions. They hope that now is the best time to take their own responsibility for their own decision and that if someone works of transformation of his dream into reality... he can succeed.

Interpreting agencies and organizations

Česká komora tlumočníků znakového jazyka.Czech flag,German flag,UK/USA flag(dále jen Komora) je organizace, která sdružuje tlumočníky českého znakového jazyka a také osoby, které samy tlumočnickou práci nevykonávají, ale plně sympatizují s názorovými stanovisky a cíli Komory.

Notation systems (written and visual representations of Sign Languages)

Czech Sign Language poem.

SignPuddle. Czech Sign Language dictionary in Sutton SignWriting.

SignWriting - znakopis.

SignWriting in the Czech Republic.

Organizations

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

Česká unie neslyšících.

Česká unie neslyšících Ostrava.

Českomoravská Jednota Neslyšících (Czech-Moravian Unity of the Deaf, Czech Republic).national flag,United Kingdom flag

Internetové Služby pro Neslyšící. Internetove stranky www.neslysici.cz funguji jiz od roku 1999. Po dobu sve petilete existence je navstivilo jiz pres pul milionu uzivatelu. Na strankach jsou zverejnovany informace z oblasti sluchoveho postizeni, ktere se tak mohou sirit do podvedomi siroke verejnosti a usnadnovat tak integraci osob se sluchovou vadou do spolecnosti slysici. Aktivity www.neslysici.cz jsou bohate a jejich financovani je stale problematictejsi. Proto jsme se rozhodli umoznit vsem, komu nami poskytovane sluzby pomohly nebo sympatizuji s nasi cinnosti, prispet na fungovani a dalsi rozvoj www.neslysici.cz.

Jihlavská unie neslyšících. Naše organizace byla založena v r. 1945, potom jsme byli dlouhou dobu součástí Svazu neslyšících a nedoslýchavých se sídlem v Praze. K nezávislosti naší organizace došlo v r. 1998. Náš stacionář se nachází v prostorách Jihlavských hradeb, ulice Březinovi sady 21.

KOMPONE s.r.o. - Komunikační a kompenzační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé. Světelná signalizace, Fax, Bezdrátová indukční smyčka, Telefon se zesílením zvuku, Vibrační budík, Indukční smyčka pro přepážky, Telefon zesilovač, Cestovní budík, Indukční smyčky do místností (školy), Psací telefon, Vibrační hodinky, Bezdrátové zařízení pro přenos zvuku, Mobilní telefon, Pohybové čidlo, Nabídka pro nedoslýchavé osoby, Digital TV.

Oblastní unie neslyšících Olomouc.

Unie neslyšících BrnoCzech flagSign Language iconje nestátní, neprofitní, nezávislá organizace, jejíž historie sahá do r.1991, kdy byla založena pod názvem Česká unie neslyšících oblast Brno, jejímž sídlem byla Praha. V roce 1998 došlo k úplnému osamostatnění a spolu s Oblastní unií neslyšících Olomouc, Jihlavskou unií neslyšících a Plzeňskou unií neslyšících jsme byli spoluzakladateli střechové organizace Českomoravská jednota neslyšících, jejíž sídlo je na naší adrese.

Home