Deaf cultures and Sign Languages of the world: Belgium (Belgique - België)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Belgian flagDavid Bar-TzurBelgian flag

map of Belgium

Flags: World flag database.

Map: Maps.com - "search" for country, then "Digital Map Graphics").

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,

try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: A flag next to a link shows what language the website is in. If it is followed by this icon: (video camera: This links to a video), it is a video in that spoken language. If it is followed by this icon: Sign Language icon, it is in the sign language of that country. If a globe is followed by this hands icon, there is an animated text in International Gesture.

Assistive living devices Belgian Sign Languages Belgian SLs dictionaries Blogs and vlogs CDs and videotapes
Cochlear implants Deaf and employment Deaf and social services Deafblind Deaf clubs
Deaf culture Deaf education Deaf film Deaf painting and sculpture Deaf performing arts
Deaf sports & recreation Interpreter education Interpreting agencies and organizations Oral and deafened people Organizations
Videophone and video interpreting

Assistive living devices

Telecontact Belgium. TELECONTACT heeft als doel de telecommunicatie tussen doven, slechthorenden en horenden van de drie gemeenschappen te vergemakkelijken. Zij steunt en verspreidt informatie rond de moderne communicatiemiddelen die deze personen kunnen gebruiken: fax, minitel, telefoon, gsm-sms, gsm-fax, e-mail.

Belgian Sign Languages

Bar-Tzur, D. Indigenous signs for cities: Belgium.

Belgian Sign Language: A language of Belgium.

EUDeaf 2003 (Langue des Signes Française de Belgique).Belgian flagFrench flagSign Language iconA site offering films in various sign languages (here Belgian French Sign Language is used), explaining the organization, its structure, and its goals.

Galaxy of sign language - Tobias Noben.

International bibliography of sign language - Belgian Sign Language.

LSFB: la Langue des Signes de Belgique Francophone.Belgian flagFrench flagSign Language icon

Sign Language Research in Flanders, Belgium and the attitudes towards sign language within the Flemish Deaf community: a case of cross-fertililization. Poster presented at: 6th Int. Conference on Theoretical Issues in Sign Language Research, 12-15 nov..

SignPuddle.

Belgian Sign Languages dictionaries

Belgium-Flemish fingerspelling keyboard.

Computergebaren. We kregen de toestemming van Fevlado om met drie dove personen samen te werken en hun computergebaren te gebruiken als voorstel tot standaardisering van de computergebaren. (Deze dove personen worden beschouwd als deskundigen op het gebied van computers.) Deze gebaren werden evenwel nog niet voorgelegd aan de gebarencommissie en zijn dus voorstellen.

Fingeralphabet Belgien (Belgian fingerspelling).

Het Gebaar van de Week.Dutch flagSign Language iconTele-gebaren, Pokémon, Scheldgebaren, Hollandse groenten, Sinterklaasgebaren, Betaalgebaren, Youp van 't Hek, Engelse Leenwoorden, Kindergebaren, Journaalgebaren, Koekjes, Drankenkaart, Filmgebaren, Planeten, Computergebaren, Internetgebaren, Diverse gebaren, De Vraag van de Week.

International bibliography of sign language - Belgian Sign Language dictionary.

signelsfb's Videos.Belgian flagFrench flagSign Language icon

SignPuddle.

Sodac - Documentatiecentrum - Audiovisueel materiaal detail. 313 computergebaren. Voorstel tot standaardisering van computergebaren. Eindwerk in het kader van de opleiding graduaat tolk voor doven.

Surdimobil - Dictionnaire des signes.

Woordenboek Nederlands - Vlaamse Gebarentaal. Dit woordenboek bevat momenteel meer dan 6000 gebaren, maar wordt nog steeds uitgebreid. U kan deze gebaren terug vinden in de vorm van filmpjes en SignWriting, een Amerikaans notatiesysteem waarmee alle gebarentalen ter wereld neergeschreven kunnen worden. Het woordenboek werkt bovendien in twee richtingen. U kan de Nederlandse vertaling opzoeken van Vlaamse gebaren, alsook de vertaling(en) in de Vlaamse Gebarentaal van een bepaald Nederlands woord.Flemish flagSign Language icon

Blog and vlogs

Belle's blogje. Na vier jaar (2002 - 2006) ben ik afgestudeerd met onderscheiding als Master voor Grafische- & Reclamevormgeving aan de Hogeschool Gent. Dit jaar ben ik afgestudeerd van Postgraduaat Multimedia aan de Katholieke Hogeschool Mechelen. Ondertussen heb ik in mijn eentje drie maanden Engels gestudeerd in Malta, wat een onvergetelijke taalreis was met veel ervaring opgedaan (juli tot september 2005).

Blog Bart Verheyden. Ondanks de totale reductie van zijn vrije tijd, bleven Maximiliaans hersenen op volle toeren werken. Verschillende prutswerken van zijn hand zagen het levenslicht, sommige iets meer pruts dan andere. Ook een thesis begon vorm te krijgen, met het zoeken naar antwoorden op bio-ethische vragen rond pasgeborenen. Maximiliaans leven werd steeds meer de moeite waard. Een hele tijd later kwamen er nieuwe wolken voorbijdrijven, en Max ging met die wolken mee, richting nieuwe horizonten. Een nieuwe relatie zag het levenslicht… heel pril maar hartstochtelijk, met een schoonheid uit Limbabwe. En sinds 2005 wonen we gelukkig in één van de Gentse gemeenten, samen met een vierpoter: Eowyn de Border Collie.

Blog Carolien Doggen.

Blog Geert Dirickx.

Blog Hilde Verhelst. Age: 23, Location: Brugge (Belgium), Interests: Education, travelling, theatre, poetry/poem, art, photographing, reading books, action in the deaf community, swimming, running,...

Blog Kristof Walbers.

Blog Olivier De Ville.

Doof Actie Front — Weblog.

Fotsirk nr3.

Homepagina Helga Stevens.Belgian flag,Dutch flagSign Language iconHallo, ik ben Helga Stevens. Sinds juni 2004 ben ik verkozen in het Vlaams Parlement dankzij de 17.870 voorkeurstemmen in Oost-Vlaanderen. Het geeft mij een goed gevoel dat zoveel mensen mij hun vertrouwen geschonken hebben. Anderzijds rust er nu wel een zeer zware druk op mijn schouders om jullie goed te vertegenwoordigen. Ik beloof u echter dat ik mijn uiterste best zal doen om jullie belangen te verdedigen, samen met mijn collega’s van de N-VA en onze medewerkers.

Homepage Tom Jacobs. mmmmmm iedereen computerfreak :-) Ik ben altijd computerfreak, Wie ben ik, mischien wel UFO :-) alee allee dan ik heet Tom Jacobs, waar bekend onder XT (Xtreem Tom) waar woont? euh ergens in mega cool cyberland in the world "XT-land":-) mmmm ik ben stout geweest: dan woont in Hoboken (Antwerpen) Ik ben wel doof maar mega cool cyberjongtje :-) Ik hou van ook gekke Sport dus gevaarlijk sport doen bv Benji, Rafting, cannoy, ... vanalles gevaarlijk sport ik doen heel graag!!!

iThought.

Pigs can fly.

Webblog deafmoviedirector.

Witte zwanen, zwarte zwanen.

CDs and videotapes

Sodac - Documentatiecentrum - Audiovisueel materiaal detail. 313 computergebaren. Voorstel tot standaardisering van computergebaren. Eindwerk in het kader van de opleiding graduaat tolk voor doven.

Cochlear implants

ONafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie. De voornaamste doelstelling van ONICI is: informatie verschaffen rond Cochleaire Implantatie, die zowel toegankelijk is voor gebruikers als voor professionelen. Cochleaire Implantatie evolueert immers verschrikkelijk snel. De resultaten van de huidige systemen zijn immers niet te vergelijken met de resultaten van 5 à 10 jaar geleden. Vermits er jaarlijks nog verbeteringen worden aangebracht aan het systeem, de afregeling, opvolging en revalidatie, is het belangrijk dat je over de meest recente informatie kunt beschikken.

Deaf and employment

Info Sourds. Belgian flagFrench flagSign Language iconCliquez "Service emploi."

Deaf and social services

Info Sourds. Belgian flagFrench flagSign Language iconCliquez "Service social."

Deafblind

Deaf clubs

Nowedo (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden) is één van de zeven regionale verenigingen voor doven en slechthorenden in Vlaanderen. Nowedo is opgericht in 1994 vanuit een duidelijke behoefte om bijeenkomsten en activiteiten voor dove mensen te coördineren en te stimuleren. Vanaf 2001 heeft Nowedo een eigen Dovenontmoetingscentrum Brugge "Effeta" waar vooral doven en slechthorenden, maar ook horenden met elkaar in contact kunnen komen.

Vzw De Haerne club werd in 1996 opgericht. De oorspronkelijke sportclub werd groter en kreeg verschillende activiteiten bij zich die niet echt met sport te maken hadden. Teneinde een goede regeling te hebben werd een VZW opgericht.

Zonien Club, een vereniging voor doven, slechthorenden en hun horende partners, vrienden en sympathysanten. Wij komen regelmatig samen op culturele, sportieve of gewoon ontspannende gelegenheden. Dat kan gaan van een poëzie-avond, een bezoek aan een museum of tentoonstelling, een wandeling of zelfs een weekendje uit. Bij uitstappen die door een gids begeleid worden vragen we telkens een doventolk om de uitleg om te zetten in gebarentaal en vragen we aan de gids traag en duidelijk te articuleren voor de personen met een auditieve handicap die liplezen en/of luisteren met hoorapparaat.

Deaf culture

doven.be. Voorpagina, affiches, fotoalbums, filmpjes, links, weetjes.

Gehoor - Belgium.

Hildaholics. Hilde Verhelst - Age: 23, Location: Brugge (Belgium), Interests: Education, travelling, theatre, poetry/poem, art, photographing, reading books, action in the deaf community, swimming, running.

Homepage Bartalma. Links, My guestbook on SIGN, My DEAF-VLOG's, Deaf Archives, Deaf Cinemas, Deaf Books.

Sourds.be. Vous êtes sourds ou malentendants et vous aimez photographier les événements de la vie: fêtes, sports, réunions,... Nous aussi!

Surdinet - Le point de départ pour les recherches sur la surdité!

Webmaster Karim.

Deaf education

Alpha Signes. Situé à Bruxelles, Alpha-Signes propose des cours de français écrit et de calcul en langue des signes, pour des adultes sourds (+ 18 ans.) L'équipe pédagogique est mixte: les cours se donnent conjointement avec un formateur sourd et un formateur entendant.

Association des Parents d'Enfants Déficients Auditifs Francophones.

CPESM.French flag

CREE ASBL.French flag,Belgian flagFrench flagSign Language iconLe CREE, Collectif Recherche Et Expression, est une association qui a été fondée en 1979 suite au constat d'exclusion vécue par les enfants et jeunes sourds dans les activités de loisirs. A cette époque, les activités de loisirs s'adressaient à des groupes d'enfants entendants qui accueillaient un ou plusieurs enfants sourds. La plupart de ceux-ci restaient en retrait ou suivaient passivement, sans rien comprendre. De là naquit l'idée de mettre en place un service d'animation spécialisé pour les enfants et jeunes sourds issus de tous les milieux afin que ceux-ci deviennent des citoyens actifs et responsables. Un local, un permanent, des participants sourds ... le CREE se lança dans la grande aventure.

De Regenboog richt zich op kleuters en kinderen met een meervoudig auditieve handicap van 2,5 tot maximum 14 jaar. Hieronder verstaan we kleuters en kinderen die slechthorend/doof zijn en daarnaast nog een bijkomende licht of matig mentale handicap en eventueel een motorische en/of visuele handicap en/of andere moeilijkheden hebben

De Schelp richt zich op slechthorende en dove kleuters en kinderen van 2,5 tot maximum 14 jaar. We proberen met een totaalblik naar de kinderen te kijken waarbij we aandacht hebben voor elk ontwikkelingsaspect zonder het geheel van het kind uit het oog te verliezen. "Wie is dit kind, wat vraagt het van ons en hoe kunnen wij daar op inspelen?", is de vraag van waaruit ons onderwijs vertrekt.

De vzw MPI Sint-Lievenspoort is een orthopedagogisch en therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren tussen 3 en 16 jaar met communicatieve beperkingen ten gevolge van een spraak-of taalstoornis, een auditieve stoornis en/of een autismespectrumstoornis.

Ecole et Surdicite ASBL. Sainte-Marie, c’est aussi, depuis septembre 2000, l’accueil d’enfants sourds et malentendants, en collaboration avec l’asbl Ecole et Surdité. Vous trouverez sur ces pages une description du projet et de ses réalisations concrètes au sein de l’école.

Ecolé Integree. L'Ecole Intégrée fut la première de son genre en Belgique. Son exemple a été suivi dans notre pays et à l'étranger, où elle est souvent citée comme l'école pilote et où son nom a été repris par plusieurs autres "Ecoles intégrées", en France notamment. Lorsqu'elle adopta la méthode verbo-tonale, elle fut bientôt reconnue comme un de ses meilleurs centres d'application et de formation.

Espace Sourds.

Jong-Fevlado (Young-Fevlado)Dutch flag,UK flagFederatie van Vlaamse Doven en Slechthorende Jongeren vzw (Federation of the Flemish Deaf and hard of hearing Youth) - Jong-Fevlado (Young-Fevlado) is an overall association of 6 existing youth-associations in Fevlado. Deaf and hard of hearing youth persons between the ages 15-30 can be member. Each youth-association organizes his own activities: annual party, carnival, excursions, quiz, camp. They are also permanent present on the general meeting of the EUDY (European Union of the Young Deaf).

Kasterlinden. Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs dat door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) van het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt ingericht. De school is trouwens taalgemengd. Na de goedkeuring van de taalwetten in 1963 wordt het instituut communautair gesplitst. Tot op heden leven beide scholen naast elkaar op dezelfde campus. Sinds de splitsing van de Provincie Brabant in 1995 wordt de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onze nieuwe baas. Kasterlinden is de nieuwe naam van onze school. Intussen geven we niet enkel les aan leerlingen met gehoor- of gezichtsproblemen, maar zijn we eveneens gestart met het onderwijs aan kinderen met spraak- en taalproblemen en leerlingen met een autismespectrumstoornis.

KIDS.be. Het Koninklijk Instituut voor Doven en Spraakgestoorden (KIDS) richt zich op (gezinnen van) kinderen, jongeren en volwassenen met gehoorstoornissen, ernstige spraaktaalstoornissen en autismespectrumstoornissen. Het KIDS is een verzameling van verschillende zorgvormen: Een thuisbegeleidingsdienst; Een semi-internaat voor minderjarigen; Een internaat voor minderjarigen; Tehuizen voor niet-werkenden; Beschermd wonen; BuBao: buitengewoon kleuter- en lager onderwijs; BuSO: buitengewoon secundair onderwijs

Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen is een onderwijs- en ondersteuningscentrum voor personen met communicatieve beperkingen (doelgroepen: doven/slechthorenden; spraaktaalstoornissen, autismespectrumstoornissen, leerstoornissen) en beoogt de uitbouw van een uniek en kwaliteitsvol levensproject van elk individu. Hierbij zijn de ondersteuningsbehoeften van elke persoon en zijn omgeving richtinggevend.

Le Centre Médical d'Audiophonologie (a.s.b.l.) est un centre de rééducation fonctionnelle "ouïe-parole" (CRF) conventionné avec l'INAMI, agréé par l'AWIPH et spécialisé dans le domaine de la surdité. Le Centre accueille tout patient présentant: Une surdité congénitale ou pré-linguale profonde, sévère ou moyenne dès l'établissement du diagnostic et jusqu'à l'entrée dans la vie professionnelle. Une surdité acquise. Des troubles centraux du langage, tels que la surdité verbale, la dysphasie avec absence de développement spontané du langage. Des perturbations de la communication par trouble psychologique grave.

L'IRSA, l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles, est le plus grand centre francophone d'enseignement et d'éducation pour les personnes atteintes de troubles de la vue, de l'ouïe, du langage ou instrumentaux. Fondé en 1835 par la Congrégation des Soeurs de la Charité, l'IRSA se situe à Uccle dans un parc de 5 hectares.

Surdimobil se rend dans les écoles (maternelles, primaires, secondaires), services publics, entreprises, associations afin de sensibiliser, d’informer, et de prévenir la population entendante à la problématique de la surdité. Notre association organise également des cours de langue des signes, sous forme de stages d’immersion ou de modules sur mesure.

taal.com De afdeling taal.com (zeg: "taal punt com") staat voor onderwijs- en zorgprogramma’s met bijzondere aandacht voor taal en communicatie. Deze aandacht is gebed in een totaal werkplan waarin we ook werken aan sociaal emotionele ontwikkeling, culturele ontplooiing, algemeen cognitieve ontwikkeling en voor de jongeren beroepsgerichte vorming.

Deaf film

Homepagina Bartalmai. Deaf cinemas.Dutch flag

Webblog deafmoviedirector.

Deaf painting and sculpture

Kunstkring Ogenblik. De kunstkring werd in maart 2001 opgericht met de bedoeling dove kunstenaars en kunstliefhebbers te verenigen. Doven drukten zich wel artistiek uit, maar vaak gebeurde dit in de grootste anonimiteit. De kunstkring wil een helpende hand bieden om positief naar buiten te treden. Ook wil de kring de kunstbeleving bij dove kunstenaars en kunstliefhebbers stimuleren door aandacht te besteden aan kunst in het algemeen (begeleide bezoeken aan grote tentoonstellingen, workshops, studiereizen.

smartobie on deviantART.

Deaf performing arts

Hand in het Oog.

La cie Imagerie - Belgium.Belgian flagFrench flagSign Language iconLa Cie Imagerie a pour objet: la création, l'organisation et la diffusion de spectacles théâtraux et culturels pour tout public; la diffusion de la langue des signes au moyen de spectacles théâtraux; la mise en place d'ateliers utilisant les techniques théâtrales comme moyen d'expression; le développement et la recherche en matière de spectacles offerts au public, à l'usage des adultes, des homes et des écoles spéciales, des associations nationales et internationales; la création de possibilités de formation qui ont pour but les aspects multiples du développement socioculturel des sourds et des malentendants, enfants et adultes; favoriser une attitude de prise de conscience et de responsabilité à la vie culturelle.

Deaf sports & recreation

De Haerne Club Kortrijk. Onze club werd gesticht naar zijn naam, daar we getroffen waren door zijn veelzijdige inzet voor de doven en slechthorenden op nationaal en internationaal gebied. Deze priester bekleedde tijdlang de directiestoel van het Stedelijk College te Kortrijk. Daarnaast publiceerde hij veel in diverse tijdschriften, waarin zijn verzet tegen Willem I tot uiting kwam. Hij profileerde zich als een vechter voor de vrijheid van de pers, onderwijs en godsdienst.

Deaf Belgium Table Tennis.

Deaf Belgium Volleybal.

Deaf Bruges 04. We zijn een zaal- en mini-voetbalploeg met alle dove en/of slechthorende spelers, aangesloten met Nowedo vzw. We spelen in 3 verschillende competities. ZVC Deaf Bruges 04: aangesloten met VZVB, 3e provinciaal in BLOSO Brugge. MVC Doven Brugge: aangesloten met kern Brugge-Oostkamp in 1ste afdeling in Koude Keuken. KSKD Brugge: aangesloten met Vlaamse Dovensportbond vzw (VDSB)

Deaf Football Belgium.Dutch flag,French flagUK flag

Dosporta is een sportvereniging voor gehoorgestoorden en werd opgericht op 12 maart 1922. Nu bestaat onze sport-vereniging reeds 85 jaar! Lid worden van de sportvereniging Dosporta betekent meer dan alleen sporten.

International Martial Arts Federation of the deaf: Belgian Deaf Martial Artists.

Kedosport staat voor KEmpense Dovensport en bestaat sinds 1955. Kedosport is één van de 7 afdelingen van Piramime VZW te Turnhout. Met ongeveer 70 leden nemen we deel aan verschillende nationale en internationale wedstrijden. Wij bieden verschillende sporten aan: zaalvoetbal, volleybal, petanque, bowling, atletiek, schaken, biljart, beachvolleybal,...

Koninklijk Sportverbond der Doven van België: Fédération Royale Sportive des Sourds de Belgique: Royal Sport Federation of Belgian Deafs [sic].Dutch flag,French flag,UK flag

Red Devil Deaf Bikers, Antwerp.

RLS Bruxelles.

RLS Brussel Tennis.

RUSS Liege.

The Deaf Adventure is een Vlaamse avontuurlijke vereniging voor doven, slechthorenden en vrienden. Het gaat vooral om het sociaal karakter van de activiteit, het samenhorigheidsgevoel, de kameraadschap en het enthousiasme dat groeit en als voorbeeld kan dienen voor vele avonturiers.

Vzw De Haerne club werd in 1996 opgericht. De oorspronkelijke sportclub werd groter en kreeg verschillende activiteiten bij zich die niet echt met sport te maken hadden. Teneinde een goede regeling te hebben werd een VZW opgericht.

Woluwe Star Silencieux Brussels. Au cours de la manifestation du 55ème anniversaire de notre club, le comité a décidé d’ouvrir un site internet du Woluwe Star Silencieux Brussels. 55 ans d’existence, difficile d passer en revue tout ce que cela représente : d’innombrables activités, tantôt couronnées de succès, tantôt moins réussies. Mais la persévérance et l’engagement des responsables qui se sont succédés ont toujours été au rendez-vous. Vraiment nous pouvons être fiers du résultat. Le Woluwe Star Silencieux Brussels n’a rien envié aux autres clubs de Belgique.

Interpreter education

CVO Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk - Gent. De doventolkenopleiding situeert zich binnen het Sociaal Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie (SHOKTSP) en geeft recht op het wettelijk erkend diploma van "Tolk voor Doven optie Tolk Vlaamse Gebarentaal" of "Tolk voor Doven optie Schrijftolk/notetaker". Met dit diploma krijg je de titel "Gegradueerde Tolk voor Doven optie Tolk Vlaamse Gebarentaal" of "Gegradueerde Tolk voor Doven optie Schrijftolk/notetaker". / Deze opleiding is geschikt voor personen die graag Vlaamse Gebarentaal willen leren zonder echt de ambitie te hebben om tolk Vlaamse Gebarentaal te worden. Wie slaagt in het eerste jaar krijgt een attest en kan met dit attest bij eventuele overstap naar de opleiding Tolk voor Doven optie Tolk Vlaamse Gebarentaal een vrijstelling bekomen voor de module B1. Voor de rest worden geen bijkomende vrijstellingen gegeven.

Interpreting agencies and organizations

Info Sourds. Belgian flagFrench flagSign Language iconCliquez "Service interprete."

Oral and deafened people

Onder ons is een vereniging van en voor volwassen slechthorenden en doofgewordenen. Zij is actief door kleinschalige werkgroepen in heel Vlaanderen. U ontmoet er mensen die zich in dezelfde situatie bevinden en u verneemt er hoe het verder kan.

Surdi ServicesFrench flagest entièrement créé et géré par un petit groupe de personnes entendantes mais qui sont aussi parents d'enfants sourd ou malentendants. Nous avons donc deux manières de vivre : celle de personnes usant de tous leurs sens, mais aussi de par notre lien avec des proches malentendants, l'on ressent aussi leur manque d'audition.

Organizations

Ateliers du Monceau.French flag,Dutch flagObjet social des Ateliers: L'encadrement, l'information et la mise au travail de personnes handicapées, principalement sourdes ou malentendantes en vue de leur procurer un emploi lucratif et une vie autonome. Particularité de l'entreprise: Pratique le bilinguisme langue des signes - langue orale. Domaines d'activités: Paletterie, Caisserie, Reconditionnement de palettes, Rabotage industriel, Menuiserie industrielle, Mise en caisses chez le client. / Onze doelstellingen: Begeleiding, informatie en tewerkstelling van gehandicapten, vooral doven of slechthorenden met het doel een winstgevende betrekking en een zelfstandig leven te bezorgen. Kenmerk van het bedrijf: Gebruik van tweetaligheid (gebarentaal - spreektaal). Activiteiten: Vervaardigen van paletten, Vervaardigen van kisten, Industrieel schaafwerk Industrieel schaafwerk, Industrieel houtbewerkerij, Verpakking bij de klant.

Assocation des sourds et malendants du Tournaisis.

Centre Socioculturel des Sourds et Malentendants de Liège.

De Dendervrienden Ninove.

De Teugel: Vlaams informatiecentrum over doofheid en slechthorendheid.

Dovenclub Gent - Belgium. Archief, Multi-Media, Onze prikbord, Onze fotoalbums, Links, Onze kalander, Contacteer ons, Zoeken, GTG-Gent, Damesclub, Cultuur & Vorming, Jeugdclub De Joker, KSVS Gent, Gebarenkring, Kaarting Manillen, Kaarting Jassen, Andere nieuws.

Fédération Francophone des Sourdes de Belgique. Depuis plus de 25 années, la Fédération Francophone des Sourds de Belgique regroupe diverses associations, ligues ou centres régionaux. Elle est reconnue par le Ministère de la Communauté Française de Belgique en tant qu'organisme d'éducation permanente ainsi que par la Région Wallonne en tant que fédération représentative des personnes handicapées. Elle est membre de l'E.U.D. (European Union of Deaf, Union Européenne des Sourds) et de la F.M.S. (Fédération Mondiale des Sourds). Actuellement, la F.F.S.B. regroupe de nombreuses associations et centres et collabore étroitement avec d'autres organismes.

FEVLADO: Federatie van Vlaamse Doven Organisaties v.z.w.Dutch flagSign Language iconWat willen we doen: Bereiken van volwaardig "burgerschap" met gelijke rechten en kansen voor iedere dove en slechthorende persoon. Behouden en verbeteren van taalkundige en culturele identiteit van doven en slechthorenden. Streven naar beter zelfbewustzijn van onze groep zodat ze meer voor zichzelf kunnen opkomen en zelf beslissen over eigen leven. Bereiken van wederzijds respect voor iedere persoon, zowel doof, slechthorend als horend.

Graduaat Tolk voor Doven, Mechelen, VL. De communicatie met doven en slechthorenden verloopt vaak moeizaam. In sommige situaties kan dit problemen veroorzaken. Bij een doktersbezoek, bezoek aan de politie en allerlei instanties, ... is het belangrijk dat de communicatie feilloos verloopt. Ook bij het volgen van lezingen, voordrachten, ... is die aanwezigheid van een doventolk vaak onmisbaar. Vanzelfsprekend zijn hiervoor een gedegen kennis en gebruik van de Vlaams-Belgische gebarentaal, het gebarensysteem en de Nederlandse taal, absolute vereisten om een optimale informatieoverdracht in twee richtingen mogelijk te maken.

Het Dovenkoor Emmaüs is een koor met dove "zangers" en "zangeressen" en een horende koorleider. Het werd in 1987 onder de stuwende kracht van br. Maurice Buyens en verschillende dove mannen en vrouwen opgericht. De koorleden komen uit verschillende Vlaamse steden samen in het Dovencentrum voor de repetities.

Het Reddend Gebaar is een werkgroep bestaande uit Belgische politiemensen die zich inzetten voor doven en slechthorenden. bOp deze site kunnen doven en slechthorenden informatie vinden die nuttig is in hun contact met de politie. Anderzijds kunnen politiemensen hier ook terecht voor eenvoudige tips en raad in hun werk ten opzichte van dove klanten.

Jeugdclub "De Witte Doordrijvers" - Brugge, Belgium. Organiseren van allerlei leuke activiteiten zoals uitstappen, film, sport, quizzen, karting, paintball, thema-avonden, enz... Organiseren van informatieavonden over sociale-, politieke- en culturele thema's. We werken regelmatig samen met andere jongerenclubs in Vlaanderen en daarbuiten. Ook is Jongerenwerking De Witt's Doordrijvers aangesloten bij Jong-Fevlado (Federatie van Vlaamse Doven en Slechthorenden Jongeren vzw) en ook bij Nowedo (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden).

Limburgia VZW - Hasselt, Belgium. Sport, Carnaval, 55+, Jeugd, Agenda, Fotoalbum, Linken, Archieven.

Maison des Sourds - Brussels, Belgium. La Maison des Sourds existe depuis plus de 110 ans (1896), Son but est d’aider toute personne sourde ou malentendante à s’épanouir sur un plan social et culturel. La Maison des Sourds est affiliée à la Fédération Francophone des Sourds de Belgique (F.F.S.B.) qui est reconnue comme organisation d’éducation permanente. La Maison des Sourds compte plus de 200 membres.

Nowedo VZW - Brugge, Belgium. Nowedo (Noord-Westvlaamse vereniging voor Doven en slechthorenden) is één van de zeven regionale verenigingen voor doven en slechthorenden in Vlaanderen. Nowedo is opgericht in 1994 vanuit een duidelijke behoefte om bijeenkomsten en activiteiten voor dove mensen te coördineren en te stimuleren. Vanaf 2001 heeft Nowedo een eigen Dovenontmoetingscentrum Brugge "Effeta" waar vooral doven en slechthorenden, maar ook horenden met elkaar in contact kunnen komen.

Piramime VZW - Turnhout, Belgium. Voorpagina, afdelingen, kalender, foto's, links, contact.

Roze Atomium Rose or alternate siteDutch flagUK flagFrench flag a été fondé en mars 1996 par Patrick FELLEMANS Nous organisons divers événements, comme des petit voyages, petit fêtes, etc.

Rozegebaar 1982.Dutch flagUK flagGerman flagOp mijn twaalfde wist ik dat ik homo was, maar mijn coming-out kwam pas op mijn 18e. Ik heb dat toen alleen moeten verwerken, en daarom vind ik het zo belangrijk dat LWRG er is om iedereen te steunen in dit proces. Niet alleen de jongeren, maar ook de oudere mensen die hun eigen seksualiteit ontdekken. / When i turned twelve, i found out i was gay, but it was on my 18th birthday my coming-out happened. I had to cope with that all alone and that's why i thinik it's really important that the LWRG can support people who are going through this same process. Not only to support the youngsters, but also older people who discover their own sexuality.

Trefpunt voor dovens, slechthorenden en gebarentaalgebruikers.

Vlaams Commuicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw. n navolging van de evolutie in de Scandinavische landen werd in 1991 in Vlaanderen het CAB opgericht als dienst om de tolkenwerking te coördineren en het tekort aan tolken op te vangen. Iedereen kan bij het CAB een tolk aanvragen en de dienst tracht voor iedere opdracht een tolk uit te sturen.

Vlaamse Doven Verenigingen.

Vlaams GebarentaalCentrum. Binnen het VGTC ontmoeten leden van de Vlaamse Dovengemeenschap, personen werkzaam binnen diensten of organisaties gericht op doven en slechthorenden/de Dovengemeenschap en taalkundigen met ervaring op het vlak van gebarentaalonderzoek elkaar om te overleggen en om samen initiatieven te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn vooral -maar niet uitsluitend- gericht op het onderwijs van en onderzoek naar de Vlaamse Gebarentaal.

VSPW Gent - Graduaat Tolk voor doven. De doventolkenopleiding situeert zich binnen het Sociaal Hoger Onderwijs van het Korte Type voor Sociale Promotie (SHOKTSP) en geeft recht op het wettelijk erkend diploma van "Gegradueerde Tolk voor Doven". De opleiding heeft 2 opties. Enerzijds de optie Tolk Vlaamse Gebarentaal, en anderzijds de optie Schrijftolk/Notetaker, die elk op zich een specifiek doel hebben.

Videophone and video interpreting

Teletolk is een instrument waarmee doven en slechthorenden met horenden kunnen communiceren. Een Teletolk fungeert daarbij als tussenpersoon die het contact tussen doven en horenden tot stand brengt.

Home